واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی قزوین در پیک مصرف تابستان با تولید برق پایدار خدمت رسان شهروندان است.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در ایامی که دمای هوا افزایش و استفاده از سیستم های سرمایشی گسترش یافته است، واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه با تمام توان و آمادگی بالا در حال تولید برق پایدار و مطمئن است.

✴️ برای کسب آمادگی تولید برق به ویژه در ماه های گرم تابستان، فصل تعمیرات واحدهای نیروگاه با استفاده از توانمندی داخلی و بهره گیری از توان متخصصان این نیروگاه، به موقع و پیش از پیک مصرف برق، به پایان رسید.

❇️ پایان به موقع تعمیرات موجب شد تا میزان تولید این نیروگاه در 3 ماهه فصل بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از 7 درصد رشد یابد.

✳️ در روزهای اخیر با بالا رفتن دمای هوا، مصرف برق افزایش یافته که ضروری است شهروندان با مدیریت صحیح مصرف انرژی، کمک رسان شبکه تولید برق باشند.