🔶 نیروگاه شهید رجایی با تمام توان آماده تولید برق پایدار درسال 1400 است

دو‌شنبه 10 خرداد 1400
بازدید: 713 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، با اتمام برنامه های تعمیراتی و پایان فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه با تمام توان، آماده تولید برق پایدار به ویژه در ماه های پیک مصرف خواهد بود.
❇️ هر ساله با توجه به میزان کارکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، برنامه های متنوع تعمیراتی با هدف کسب آمادگی تولید برق برای تحویل به شبکه سراسری، تعریف و عملیاتی می شود، تعمیراتی که هر سال از ابتدای مهر، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال بعد، به پایان می رسد که با انجام این برنامه ها، امسال نیز هم چون سال های گذشته، واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه در بالاترین سطح آمادگی تولید قرار دارند.
✴️ برای کسب حداکثر آمادگی تولید برق، علاوه بر اجرای برنامه های تعمیراتی مطابق با فهرست زمانبندی تعریف شده، برنامه ریزی ها و هماهنگی هایی برای انجام فعالیت های پیشگیرانه در جلوگیری ازمحدودیت های تولید در تابستان، انجام می شود که با توجه به اهمیت و تاثیر عملکرد برج های خنک کننده در کاهش محدودیت های تولید، اقدامات موثری در این تجهیزات انجام شده است.
✳️ برای کسب آمادگی تولید، 17 برنامه تعمیراتی در 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی در فصل تعمیرات گذشته از سوی متخصصان این نیروگاه به انجام رسید که از این میان، تعداد 3 برنامه تعمیراتی بلندمدت،4 برنامه تعمیراتی میان مدت و 10برنامه تعمیراتی بازدید دوره ای کوتاه مدت به انجام رسیده است.
✴️ با آغاز فصل گرما، به دلیل استفاده از سیستم های سرمایشی به ویژه در مناطق گرمسیر کشور، برق بیشتری در کشور مصرف می شود، از این روی انتظار می رود برای کمک به پایداری شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی و کاهش هزینه های تولید و تعمیرات در نیروگاه ها، مصرف کنندگان از انرژی الکتریکی به طور بهینه استفاده نمایند؛ به طوری که سعی شود در ساعات پیک مصرف، از دستگاه ها و وسایل برقی پرمصرف، کمتر استفاده کنند.