🔶 مدیرعامل شرکت تولید برق شهید رجایی از فرآیند انجام تعمیرات در واحدهای نیروگاه بازدید کرد

سه‌شنبه 20 مهر 1400
بازدید: 719 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تولید برق شهید رجایی با حضور در این نیروگاه از فرآیند انجام تعمیرات واحدهای آن بازدید کرد.

🟢 در این بازدید، ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به ضرورت کسب آمادگی نیروگاه شهید رجایی برای کمک به تامین برق پایدار در زمستان پیش رو و تابستان آینده، گفت: برای کمک به تامین برق پایدار، نیازمند انجام تعمیرات واحدهای سیزده گانه هستیم که این تعمیرات در بازه های زمانی خاص و براساس میزان کارکرد هر یک از واحدها انجام می شود.
✴️ موتابها افزود: پس از عبور موفقیت آمیز نیروگاه شهید رجایی از پیک تابستان، برنامه های تعمیرات این واحدها عملیاتی شد که نخستین برنامه، انجام تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخاری است که از اواخر شهریور آغاز شده و در ادامه هم واحدهای شماره چهار و یک گازی سیکل ترکیبی هم به ترتیب برای انجام تعمیرات اساسی و RI کمپرسور و تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از مدار تولید، خارج شده اند.
🟢 مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه داد: 17 برنامه در فصل تعمیرات این نیروگاه تا پایان اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد که هم اکنون 3 برنامه در دست اجرا است.
✴️ مرادی مدیرعامل شرکت تولید برق شهید رجایی با حضور در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی، تلاش متخصصان نیروگاه شهید رجایی را در آماده سازی واحدها قابل تقدیر دانست و در ادامه هم در جریان جزئیات تعمیرات این واحدها قرار گرفت.