نشستی با محور فرهنگ سازی در مدیریت مصرف آب و برق، با حضوراعضای شورای فرهنگی و امامان جماعت صنعت آب و برق استان قزوین و برگزار شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در این نشست، اعضای شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان قزوین بر لزوم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه مصرف تاکید نمودند.
✴️ در ادامه، موسی اصلی بیگی دبیر شورای فرهنگی نیروگاه شهید رجایی، رسانه را ابزار مهم برای فرهنگ سازی در حوزه مدیریت مصرف دانست و ارائه گزارش ها و خبرهای این صنعت را با هدف آشنایی شهروندان با مسیر سخت تولید آب و برق، راهکاری برای آگاهی افزایی شهروندان در رعایت الگوی صحیح مصرف، دانست.
❇️ اصلی بیگی با اشاره به پایان فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، از آمادگی کامل این نیروگاه در تولید انرژی الکتریکی خبر داد و گفت: نیروگاه شهید رجایی علی رغم آغاز زودهنگام پیک مصرف برق، از آمادگی کامل برای تولید برق پایدار برخوردار است.
✴️ وی افزود: تولید انرژی الکتریکی از مسیر سختی عبور می کند. از این روی مصرف کنندگان و شهروندان گرامی با رعایت الگوی صحیح مصرف، یاری رسان خدمت گزاران خود در حوزه صنعت تولید برق باشند تا بتوانیم با موفقیت از پیک پرمصرف تابستان عبور کنیم.
✳️ کاهش نزولات آسمانی و گرمای زودهنگام در سال جاری، موجب افزایش مصرف انرژی الکتریکی به ویژه در مناطق گرمسیر کشور شده است.