🔶 رفع اشکال تغذیه باتری شارژر واحد شماره 6 گازی نیروگاه 🔶

دو‌شنبه 04 اسفند 1399
بازدید: 867 بار

متخصصان نیروگاه شهید رجایی، اشکال مربوط به تغذیه باتری شارژر شماره 2 واحد 6 گازی این نیروگاه را رفع نمودند.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمید رضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح فعالیت های این امور در انجام تعمیرات واحد شماره 6گازی این نیروگاه گفت: با خروج واحد شماره 6گازی سیکل ترکیبی، متخصصان امور الکتریک با هدف آماده سازی این واحدها برای تولید برق پایدار، بازدیدهای فنی و انجام تست های لازم را در انواع تجهیزات الکتریکی آن آغاز نمودند .
✴️ صفایی زاده در تشریح فعالیت های امور تعمیرات الکتریک در واحد شماره 6گازی افزود: رفع اشکال تغذیه باتری شارژر شماره 2 واحد6 گازی، بازدید و سرویس فنی ژنراتور، تست حفاظت های گارد ترانس اصلی واستیشن به همراه تست ظرفیت باطری های کادیوم از اقداماتی بود که از سوی این امور انجام شد .