🔶 رشد دو درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 07 بهمن 1400
بازدید: 346 بار

نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش ازنه میلیارد ونهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در10 ماهه امسال، دو درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.
✍🏼 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در 10 ماهه سال جاری، نه میلیارد ونهصدو هشتادو پنج میلیون و چهارصدو سی و دو هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
🟢 فرهور افزود: از این میزان انرژی، چهارمیلیارد و هفتصدو بیست و هفت میلیون و چهارصدو هفتادو سه هزار کیلووات ساعت انرژی در 9 واحد بخاری و گازی نیروگاه سیکل ترکیبی و پنج میلیارد ودویست و پنجاه و هفت میلیون و نهصد و پنجاه ونه هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.
🟠 مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در10 ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 2 درصدی تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
🔵 نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، سالانه 12 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.