🔶 تقدیر از همکاران بازنشسته 🔶

چهار‌شنبه 29 بهمن 1399
بازدید: 1368 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در آیینی که با حضور کارکنان تعمیرات و تولید نیروگاه بخار برگزار شد، از 3 نفر از کارکنانی که به تازگی به کسوت بازنشستگی نائل شده اند، تجلیل شد.
✳️ در این مراسم ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه بخار، مدیران امورهای تعمیرات بخار و تولید و مدیر دفتر هیات مدیره و روابط عمومی به همراه دیگر حاضران، به ذکر خاطراتی از همکاران بازنشسته پرداخته و با اهدای هدایایی از طرف شرکت و همکاران، از بازنشستگان تجلیل نمودند.
✴️ تقی اسماعیلی از امور تعمیرات الکتریک بخار، شاهرخ کیهانی از امور تعمیرات ابزاردقیق بخار و جعفر میرزایی از معاونت تولید بخار، همکارانی بودند که در دی و بهمن امسال به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.
❇️ دفتر روابط عمومی برای این بازنشستگان گرامی، آرزوی سلامت، توفیق و سربلندی دارد.