🔵 متخصصان نیروگاه شهید رجایی، با تکیه بر دانش و تخصص خود، برای نخستین بار، پوزیشنرهای تنظیم هوا و گاز خروجی در سیستم بویلرهای این نیروگاه را تعمیر و بازسازی نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت: به دنبال وقوع اشکالات پیاپی در پوزیشنرهای تنظیم هوای FDF وگاز خروجی تنظیم کننده حرارت مربوط به سوپرهیترها، ری هیترهای سیستم بویلر واحدهای بخاری و هزینه بالای تهیه این تجهیزات، متخصصان تعمیرات نیروگاه پس از 10 ماه تلاش بی وقفه توانستند برای نخستین بار، با بهره گیری از توانمندی و ظرفیت دانش و تجربه خود، اقدام به بازسازی و تعمیر این تجهیزات نمایند.
🟢 شریفی افزود: آمادگی سیستم های کنترلی و حفاظتی در بویلر نیروگاه به دلیل کارکرد آن ها در عملکرد مطلوب تجهیزات بویلر و نقش آن ها در پیشگیری از وقوع آسیب به این تجهیزات، از اهمیت زیادی برخوردار است. از این روی تعمیرات و نگهداری مطلوب این تجهیزات، همواره در اولویت حوزه معاونت تعمیرات قرار دارد. بنابراین پس از بررسی های کارشناسی، تصمیم برآن شد تا اشکالات این بخش در داخل و از سوی متخصصان اداره فاین مکانیک نیروگاه رفع شود.
وی افزود: در آخرین مورد و پس از شناسایی پوزیشنرهای معیوب، توانستیم تعداد 8 عدد پوزیشنر تنظیم کننده هوا و گاز ورودی به تجهیزات مربوطه در بویلرها را برای نخستین بار در داخل، بازسازی و تعمیر کنیم که در حال حاضر 6 عدد از این تعداد در 2 واحد 250 مگاواتی این نیروگاه نصب شده است.
🟣 گفتنی است تکیه بر توانمندی های داخلی در بازسازی و تعمیر برخی تجهیزات که پیش از این برای انجام آن، الزام به رعایت سیاست برون سپاری بود، رویکردی است که اکنون با جدیت از سوی مدیران و کارکنان معاونت های نیروگاه شهید رجایی رعایت می شود.