🔶 تداوم فعالیت های مقابله ای با شیوع ویروس کرونا

شنبه 04 اردیبهشت 1400
بازدید: 761 بار

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی: برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، به طور روزانه روش های بهداشتی پیشگیرانه در نیروگاه اعمال می شود.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد سمیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و نایب رییس ستاد مدیریت و پیشگیری ویروس کرونا در نیروگاه در تشریح اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این ویروس گفت: از هنگام انتشار خبرهای مربوط به شیوع موج چهارم ویروس کرونا در کشور، این شرکت با انجام اقدامات پیشگیرانه بهداشتی، تلاش نموده است تا مانع از شیوع این ویروس در نیروگاه شود.
❇️ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه در این باره بیان داشت: از اقدامات مهم ستاد مدیریت و پیشگیری ویروس کرونا در نیروگاه، توزیع ماسک سه لایه به صورت روزانه، استفاده از محلول های شست و شوی دست، استقرار حوضچه حاوی محلول ضدعفونی کننده در ورودی شرکت و ساختمان ها، همچنین استفاده از کارت های مغناطیسی برای دریافت افطار و سحر کارکنان نوبت کار و استفاده از آن برای ثبت ساعت به هنگام ورود و خروج کارکنان به شرکت و …، است که این اقدامات با همکاری معاونت ها به طور روزانه با مدیریت امور HSE و پایگاه بسیج انجام می شود.
✴️ سمیعی افزود: اقدام مهم دیگری که در این روزها برای پایداری سلامت کارکنان نیروگاه انجام می شود، کاهش مجوزهای ورود به نیروگاه برای تمامی مراجعه کنندگان و پایش سلامت کارکنان به هنگام ورود به شرکت است که به طور روزانه انجام می گیرد.