🔶 تداوم فعالیت های تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی

چهار‌شنبه 29 بهمن 1399
بازدید: 981 بار

تعمیر و سرویس کاری تجهیزات واحدهای شماره 2 بخاری و شماره- 6 گازی سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی با هدف کسب آمادگی تولید در پیک تابستان، در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهنام کریمی مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی، در تشریح فعالیت های این امور در انجام تعمیرات واحدهای شماره 2 بخاری و شماره 6 گازی این نیروگاه گفت: اجرای به موقع و با کیفیت برنامه های تعمیراتی برای ارتقای آمادگی تولید واحدهای نیروگاه، مسئولیتی است که بر عهده کارکنان معاونت تعمیرات قرار دارد که در همین راستا و در ادامه فعالیت های هفده گانه تعمیرات، هم اکنون واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی برای انجام تعمیرات نیمه سنگین و واحد شماره 6 گازی هم برای تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از مدار تولید برق خارج شده اند.
🔶 کریمی در تشریح فعالیت های تعمیرات واحد شماره 6 گازی افزود: در ادامه عملیات تعمیراتی این واحد، فعالیت های مربوط به توربین انجام و پوسته ی توربین هم نصب شده است.
وی ادامه داد: همراه با فعالیت های بخش توربین، تست های غیر مخرب هم بر روی ژنراتور و پره های خنک کاری ژنراتور انجام شده که علاوه بر این فعالیت، 70 درصد والو های بویلر واحد نیز مورد بررسی و تعمیرات قرار گرفته است.
✳️مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه با اشاره به فعالیت های اجرایی در واحد شماره 2 بخار سیکل ترکیبی ادامه داد: دمونتاژ ژنراتور، انجام تست های غیر مخرب بر روی ژنراتور و تعویض زغال هیدروتوربین به همراه بازدید از انواع فیلتر های پوستر پمپ و بازدید از والو های وزنه ای واحد، اقداماتی است که در این دوره از تعمیرات به انجام رسیده است.
✴️ تمامی فعالیت های تعمیرات در واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی و شماره 6 گازی از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی و با استفاده از ظرفیت های موجود در حال انجام است.