🔶 بازگشت 250 مگاوات به شبکه تولید برق

دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400
بازدید: 1094 بار

واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات بازدید دوره ای، دوباره به شبکه سراسری تولید برق پیوست.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی سرپرست مدیریت نیروگاه بخار در تشریح خبر بازگشت دوباره واحد شماره 2 بخاری به مدار تولید برق گفت: این واحد با توان نامی 250 مگاوات که به منظور انجام تعمیرات بازدید دوره ای و برای کسب آمادگی تولید برق پایدار از مدار تولید، خارج شده بود، پس از انجام فعالیت های پیش بینی شده تعمیراتی، دوباره به شبکه سراسری تولید برق پیوست.
✳️ شریفی در خصوص فعالیت های این دوره از تعمیرات بیان داشت: بازدید از فن ها، پمپ ها و الکتروموتور های6.6کیلوولت، بازدید از مشعل ها، بازدید و تست والوهای بای پاس، بازدید دوره ای از فیلترها، رفع نشتی از دلتاهای برج خنک کننده، بازدیدهای دوره ای بر روی لوله های فشاربالا، همچنین بازدید از ژنراتور و سیستم تحریک از فعالیت هایی بود که از سوی متخصصان این نیروگاه با موفقیت به پایان رسید.
❇️ شریفی افزود : انجام تست رله های حفاظتی ترانس ژنراتور و بازدید و سرویس بریکر های سوئیچگیر 6.6کیلو ولت به همراه بازدید و سرویس بریکر های 400 ولت و تست رله های حفاظتی بریکر های 400 ولت و انجام انواع تست های الکتریکی به همراه بازدید و تست تجهیزات ابزار دقیقی از مهم ترین اقداماتی بود که در این دوره از تعمیرات از سوی متخصصان نیروگاه به پایان رسید.
✴️هم اکنون، واحدشماره 3 بخاری این نیروگاه در دست تعمیرات بازدید دوره ای قرار دارد که با پایان این تعمیرات، نیروگاه شهید رجایی آماده تولید برق در پیک تابستان خواهد بود.