🔶 بازسازی و ساخت تجهیزات مربوط به واحد شماره 4 بخاری

دو‌شنبه 30 فروردین 1400
بازدید: 797 بار

تعدادی از تجهیزات واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین از سوی متخصصان این نیروگاه، ساخته شد و یا مورد بازسازی قرار گرفت.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد فلاح کارشناس مسئول کارگاه بخار در این باره گفت: متخصصان کارگاه نیروگاه بخار با استفاده از ظرفیت های داخلی، اقدام به ساخت و بازسازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحد شماره 4 بخاری نمودند.
✴️ فلاح افزود: به دنبال خروج واحد شماره 4 بخاری به ظرفیت 250 مگاوات از شبکه تولید برق برای انجام فعالیت های تعمیراتی، متخصصان کارگاه نیروگاه پس از انجام فعالیت های جوشکاری و تراشکاری، بازسازی و اصلاح دو نیمه پوسته داخلی بویلر فیدپمپ و … و ایجاد تغییرات در سوت بلاور جهت جلوگیری از نشتی های جانبی، این واحد را آماده ی به کار نمودند.
✳️ ساخت فانوسی ها، رینگ های آب بندی، سرنازل و لنس تیوپ مربوط به سوت بلاور ها، بخش دیگری از این فعالیت ها بود که از سوی کارکنان کارگاه بخار به انجام رسید.