🔶 بازدید نمایندگان شرکت مهاب قدس از نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 22 مهر 1400
بازدید: 690 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت مهاب قدس به منظور آشنایی با فرآیند تولید برق و تعمیرات واحدهای سیکل ترکیبی، از این نیروگاه بازدید نمودند.
❇️ در این بازدید، فرشید کاکاوند مدیر تولید نیروگاه سیکل ترکیبی، به تشریح فرآیند تولید برق در این نیروگاه پرداخت و در ادامه، نمایندگان شرکت مهاب قدس با حضور در محل واحدهای گازی و بخاری سیکل ترکیبی، از نزدیک با کارکرد این واحدها آشنا شدند.