🔶 انجام بازدیدها و تست های الکتریکی واحد شماره 3 بخاری

یکشنبه 02 خرداد 1400
بازدید: 756 بار

فعالیت های تعمیرات مربوط به تجهیزات الکتریکی واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی از سوی مدیر امور الکتریک بخار تشریح شد.
✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد آقاداداش پور مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار در خصوص آماده سازی تجهیزات الکتریکی واحد شماره 3 بخاری گفت: با خروج واحد شماره 3 بخاری ، متخصصان امور الکتریک با هدف آماده سازی این واحد برای تولید برق پایداردرپیک تابستان، بازدیدهای فنی و انجام تست های لازم را در انواع تجهیزات الکتریکی آن آغاز نمودند.
✴️ آقاداداش پور افزود: بازدید ژنراتور و سیستم تحریک، بازدید ازترانس های کمکی، برج خنک کننده اصلی، بویلر و توربین، بازدید وسرویس بریکرهای 400ولت، بازدید ذغالهای الکتروموتورها، بازدید وسرویس بریکرهای سوئیچگیر6/6کیلو ولت، بازدید از الکتروموتورهای6/6کیلو ولت بخشی از فعالیت هایی است که از سوی متخصصان الکتریک در حال انجام است.
❇️ مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار بیان داشت: همچنین از دیگر اقدامات این امور، تست رله های حفاظتی ژنراتوروترانس واحد، تست رله های حفاظتی بریکرهای 400ولت، تست صحت روشنایی هیترهای اتاقک تحریک، تست آلارمهای ترانس ژنراتور و نظافت و تمیز کاری پانلهای واقع در رله روم و بازدید از فنها است که هم اکنون در حال اجرا است.
✴️ با پایان یافتن تعمیرات بازدید دورهای واحد شماره 3 بخاری، 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه سراسری افزوده می شود.