🔶️ پایان تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخاری و بازگشت موفقیت آمیز آن به مدار تولید

پنجشنبه 25 آذر 1400
بازدید: 517 بار

انرژی تولیدی واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهیدرجایی با بازگشت این واحد به شبکه سراسری، دوباره به دست مصرف کنندگان رسید.
✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار از پایان تعمیرات واحد شماره یک بخاری خبر داد و گفت: واحد شماره یک بخاری این نیروگاه به ظرفیت تولید 250 مگاوات که برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شده بود، پس از 90 روز فعالیت متخصصان حوزه های الکتریک، ابزاردقیق و مکانیک این شرکت، دوباره به مدار تولید بازگشت.
🔵 شریفی با اشاره به ضرورت آمادگی واحدهای نیروگاه برای تامین برق پایدار افزود: هدف مدیریت و کارکنان این نیروگاه، تلاش برای اطمینان از عملکرد صحیح واحدهای آن جهت تامین برق پایدار است؛ بنابراین سعی بر آن است با انجام به موقع تعمیرات در طول سال و با انجام فعالیت های تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای بر مبنای میزان کارکرد واحدها، بر آمادگی تولید نیروگاه بیافزاییم.
🔶️ مدیر نیروگاه بخار بیان داشت: علی رغم گذشت نزدیک به 3 دهه از فعالیت نیروگاه شهید رجایی، تلاش مطلوب متخصصان این شرکت در تعمیرات و بهره برداری از واحدها موجب بهبود شاخص های تولید در این نیروگاه شده است؛ به طوری که این اقدامات همواره زمینه لازم را برای دریافت تقدیرنامه ها از سوی وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی فراهم آورده است.
❇️ ششمین تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی در حالی به پایان رسید که بخش های مختلف توربین، بویلر و تجهیزات الکتریکی و ابزاردقیقی آن به طور کامل مورد تعمیرات قرار گرفت تا این واحد آمادگی کامل به ویژه برای تولید برق در تابستان 1401 داشته باشد.