🎥 گزارش شبکه قزوین از آمادگی نیروگاه شهید رجایی برای تولید برق پایدار در پیک تابستان

سه‌شنبه 08 تیر 1400
بازدید: 743 بار

فرآیند تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی از سوی گزارشگر سیمای قزوین به تصویر کشیده شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگار شبکه قزوین با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با انجام مصاحبه با مدیرعامل و مدیران این شرکت، گزارشی از فرآیند تولید انرژی الکتریکی و آمادگی واحدهای این نیروگاه تهیه نمود.
❇️ سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی کشور، توانمندی متخصصان نیروگاه در مدیریت تعمیرات و بهره برداری از واحدهای نیروگاه برای گذر از پیک پرمصرف تابستان و آشنایی با مسیر سخت تولید برق در نیروگاه، محور گفت و گو با مدیران این شرکت بود که به انجام رسید.
✴️ گزارشگر شبکه قزوین برای انجام این مصاحبه، در اتاق فرمان سیکل ترکیبی و برج های خنک کننده اصلی نیروگاه بخار حضور یافته و فرایند تولید برق را در واحدهای 13گانه نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشید.