🇮🇷 مشارکت مدیریت و کارکنان نیروگاه شهید رجایی در انتخابات 1400

یکشنبه 30 خرداد 1400
بازدید: 706 بار

در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیریت و کارکنان نیروگاه شهید رجایی، آرای خود را به صندوق سیار اخذ رای شماره 59  واریز کردند.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد سیار و صندوق رای شماره 59 به منظور اخذ آرای کارکنان این نیروگاه برای انتخاب رییس جمهور، روز جمعه 28 خردادماه در محل این شرکت حضور یافت و تا پایان وقت اعلام شده، به جمع آوری آرای کارکنان پرداخت.

⚪️ در این دوره از انتخابات هم به مانند دوره های پیشین، واحد سیار و صندوق اخذ رای، با حضور در نیروگاه شهید رجایی، آرای کارکنان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی را دریافت نمود.