به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد فلاح کارشناس مسئول کارگاه نیروگاه بخار در توضیح خبر مربوط به تعمیر بویلر فید پمپ بیان داشت: یک دستگاه بویلر فیدپمپ واحد شماره 4 بخاری که از ناحیه پوسته داخلی دچار آسیب شده بود، با استفاده از ظرفیت داخلی و از سوی متخصصان کارگاه بخار، به طور کامل تعمیر و بازسازی شد.
✳️ فلاح با اشاره به اشکال ایجاد شده در این دستگاه افزود: پوسته داخلی(اینر کیسینگ) بویلر فیدپمپ دارای 2 نیمه است که در اثر فشار و دمای بالای سیال، محل اتصال این2 نیمه دچار خوردگی شده و در پی این اشکال، راندمان سیستم هم کاهش یافته بود. از این روی پس از بررسی های فنی، تصمیم بر بازسازی و تعمیر این دستگاه در کارگاه نیروگاه بخار شد.
❇️ کارشناس مسئول کارگاه بخار در تشریح اقدامات مربوط به تعمیرات صورت گرفته در این تجهیز گفت: پس از دمونتاژ این دستگاه، محل اتصال 2 نیمه که دچار خوردگی شده بود، برس کاری و تمیز شد و سپس با انجام عملیات جوشکاری آرگون به روش «TIG»، محل خوردگی بازسازی شد که بعد از این اقدام، فعالیت سنگ زنی و سوهان کاری، با دقت بالا انجام و برای اطمینان از صحت انجام کار، محل بازسازی شده، اندازه گیری گردید.
✴️ کارگاه نیروگاه بخار به عنوان یک واحد عملیاتی، با استفاده از ظرفیت های داخلی و تکیه بر تخصص و توانمندی های کارکنان آن، قطعات و اقلام مورد نیاز واحدهای بخاری را که در اثر کارکرد طولانی و یا دیگر عوامل محیطی، دچار آسیب می شوند، تامین می نماید.