مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اهدای لوحی ، از علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی تقدیر کرد.
✍🏻به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ، در لوح اهدایی میثم جعفر زاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو خطاب به علی فرهور آمده است: بی تردید صنعت آب و برق در تداوم خدمات زیر ساخت ها و تامین و مدیریت حیاتی ترین نیاز موجودات، نقش بنیادین ایفا می کند .
❇️در این میان، تلاش مدیران و کارکنان صنعت آب و برق استان ها ، موجب استمرار این دو خدمت بنیادین در کشور است و شکی نیست که برای دستیابی به نتیجه مطلوب، علاوه بر کاهش خطر و آسیب پذیری، تمرین و آموزش نیز به منظور تقویت دانش، مهارت و آمادگی پاسخ به انواع حوادث محتمل ، از اقدامات موثروضروری است .
✳️اینک که به لطف ایزد متعال و همت مدیران و کارکنان خدوم صنعت آب و برق ، علی رغم شیوع گسترده ویروس کرونا ، مانور های تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در مناطق ششگانه کشور با موفقیت برگزار گردید و به نتایج و اهداف پیش بینی شده دست یافت ، بدینوسیله از تلاش جناب عالی و همکاران در برگزاری مانور تمرینی آموزشی سال1399در منطقه مرکزی شمال کشور قدردانی نموده و توفیق روز افزون توام با سلامتی و در کنار خانواده محترمتان را آرزومندم .