❇️ تجهیزات الکتریکی واحد شماره 4 بخاری نیروگاه مورد تعمیرات قرار گرفت

چهار‌شنبه 25 فروردین 1400
بازدید: 811 بار

فعالیت های تعمیراتی امور الکتریک نیروگاه شهید رجایی در برنامه بازدید دوره ای واحد شماره چهار بخاری این نیروگاه تشریح شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد آقاداداش پور مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار در خصوص آماده سازی تجهیزات الکتریکی واحد شماره چهار بخاری که هم اکنون تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار داردگفت: در فرآیند تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره چهار بخاری با توان نامی 250 مگاوات، متخصصان این امور با انجام بازدیدها، اجرای انواع تست ها و تعمیرات تجهیزات الکتریکی، در آماده سازی این واحد برای تولید برق پایدار به ویژه در ایام پیک تابستان، مشارکت داشته اند.
✴️ مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار با بیان اقدامات این امور در انجام تعمیرات واحد 4 بخاری، بیان داشت: با خروج این واحد از مدار تولید، کارکنان امور الکتریک، اقدام به بازدید و سرویس ژنراتور و سیستم تحریک آن نموده و همراه با این تجهیز، سرویس ترانسفورماتورهای اصلی،یونیت، استیشن و ترانسفورماتورهای کمکی این واحد را نیز بازدید کرده و در ادامه، برای اطمینان از صحت عملکرد، این تجهیزات را مورد تست ها و بازبینی ها قرار دادند.
❇️ آقاداداش پور ادامه داد: بازدید و سرویس بریکرهای 6/6 کیلوولت و 400 ولت، پانل های واقع در رله روم به همراه اجرای تست های مربوط به رله های حفاظتی این تجهیزات، فعالیت دیگری بود که در این دوره از برنامه های تعمیراتی به انجام رسید.
✴️ مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار افزود: بازدید از الکتروموتورهای 400 ولت، الکتروموتورهای واقع در اتاقک توربین و … نیز از برنامه های تعمیراتی این واحد بود که از سوی متخصصان امور الکتریک نیروگاه بخار انجام شد.
❇️ با پایان تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 4 بخاری، 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه سراسری افزوده می شود.