❇️ اجرای مرحله سوم آزمون تغییر حالت اشتغال کارکنان شرکت های مدیریت تولید برق

پنجشنبه 13 خرداد 1400
بازدید: 760 بار

کارکنان حائز شرایط نیروگاه شهیدرجایی، همزمان با کارکنان سایر نیروگاه ها در آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت های مدیریت تولید برق شرکت نمودند.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد سمیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت، از برگزاری سومین آزمون تغییر حالت اشتغال در شرکت های وابسته به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی خبر داد وگفت: این آزمون در نیروگاه شهید رجایی و همزمان با شرکت های مدیریت تولید برق، روز پنج شنبه 13خرداد1400 برگزار شد.
✴️ سمیعی افزود: در ادامه فرآیند تبدیل وضعیت اشتغال کارکنان حائز شرایط، سومین مرحله این آزمون هم در نیروگاه شهیدرجایی با حضور67 نفر از داوطلبان در نیروگاه برگزار شد که پس از ارزیابی از پذیرفته شدگان این آزمون و آزمون های قبلی وطی مصاحبه های تخصصی و مهارتی وتاییدیه های لازم به تعداد 24 نفر به میزان باقیمانده سهمیه سال1399 تبدیل وضعیت خواهند شد.
✳️ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در ادامه بیان داشت: درصورت تخصیص سهمیه سال1400 از سوی وزارت نیرو و ابلاغ آن از سوی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی تا پایان سال هم فرایند تغییر حالت اشتغال کارکنان تامین نیرو ادامه خواهد داشت تا امکان استفاده از این فرصت برای تعداد بیشتری از کارکنان نیروگاه فراهم آید که البته با توجه به وابستگی تخصیص سهمیه شرکت کنندگان به ارزیابی عملکرد شرکت، انتظار می رود همکاران در معاونت ها، باهمدلی، هم فکری و نظم، همچون گذشته در مسیر افزایش بهره وری و بهبود راندمان در نیروگاه گام بر دارند.
❇️ این آزمون، از سوی موسسه آموزش صنعت آب و برق گیلان و با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و نمایندگان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در سالن همایش این شرکت برگزار شد