❇️ اجرای برنامه های تعمیراتی حوزه الکتریک واحد شماره 2 بخاری نیروگاه

دو‌شنبه 06 اردیبهشت 1400
بازدید: 799 بار

فرآیند تعمیرات حوزه الکتریک نیروگاه شهید رجایی در برنامه بازدید دوره ای واحد شماره دو بخاری این نیروگاه تشریح شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد آقاداداش پور مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار در خصوص آماده سازی تجهیزات الکتریکی واحد شماره دو بخاری که هم اکنون تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار داردگفت: در فرآیند تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره دو بخاری با توان نامی 250 مگاوات، متخصصان این امور همگام با سایر حوزه های تعمیراتی، این واحد را به ویژه برای پیک تابستان، آماده تولید برق پایدار می کنند.
❇️ آقا داداش پور افزود: با خروج این واحد از مدار تولید برق، کارکنان امور الکتریک، اقدام به بازدید و سرویس ژنراتور و سیستم تحریک آن نموده و همراه با این تجهیز، بازدید و سرویس بریکرهای سوئیچگیر 6/6 کیلوولت و 400 ولت این واحد را نیز انجام داده و در ادامه برنامه تعمیراتی، برای اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات، آن ها را مورد تست و بازبینی قرار می دهند.
✴️ آقاداداش پور ادامه داد: بازدید از ترانس های کمکی برج های خنک کننده اصلی و ترانس های کمکی بویلر، بازدید از فن های واقع در رله روم، پمپ و روغن سیستم تصفیه روغن الکتروموتور ها، تست رله های حفاظتی ژنراتور و بریکر های400 ولت، فعالیت های دیگری است که در این دوره از برنامه های تعمیراتی در حال انجام است.
با پایان تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 2 بخاری، 250 مگاوات برق به ظرفیت تولید شبکه سراسری افزوده می شود.