آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی در یک صد و بیستمین روز از سال 1400، به میزان 7 درصد رشد داشته است.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات این شرکت در تشریح بهبود شاخص آمادگی نیروگاه گفت: بررسی شاخص های تولید این نیروگاه از بهبود شاخص آمادگی تولید در واحدهای سیزده گانه آن خبر می دهد.

❇️ روشنفکر افزود: در یکصد و بیستمین روز از سال جاری و در فصل پیک مصرف برق، میزان آمادگی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه با 4 میلیارد و 397 میلیون و 82 هزار کیلووات ساعت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 7 درصد رشد داشته است.

✴️ رییس گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات این شرکت بیان داشت: با این میزان آمادگی، تولید خالص انرژی الکتریکی نیروگاه هم در همین بازه زمانی به میزان 6 درصد افزایش داشته است.

❇️ روشنفکر با اشاره به دلایل موثر در رشد شاخص های آمادگی و تولید خالص در واحدهای نیروگاه گفت: با توجه به ضرورت کسب آمادگی واحدها برای تولید برق در پیک مصرف امسال، متخصصان نیروگاه تلاش نمودند تا به طور بهینه و به موقع، تعمیرات واحدهای سیزده گانه را تا پیش از آغاز فصل گرما به پایان رسانند که این مهم، همراه با اجرای صحیح برنامه های مقابله ای با تابستان و کاهش خروج های اضطراری، دلایلی شد تا در یکصد و بیستمین روز از سال جاری، شاخص های عمده تولید در این نیروگاه افزایش یابد.

✴️ نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.