❇️ آماده سازی برج های خنک کن اصلی نیروگاه برای تولید پایدار در پیک تابستان

پنجشنبه 19 فروردین 1400
بازدید: 783 بار

متخصصان تعمیرات نیروگاه شهید رجایی، با رفع نشتی آب از دلتاهای برج های خنک کن اصلی، این سازه ها را برای پیک مصرف تابستان آماده می کنند.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد رضا اکبری مدیر امورتعمیرات مکانیک نیروگاه بخار دراین باره گفت: به دنبال بروز نشتی از دلتاهای مربوط به برج های خنک کن اصلی واحدهای بخاری، کارکنان تعمیرات مکانیک، اقدام به رفع نشتی آب از مسیرهای مربوطه نمودند.
✳️ اکبری افزود: هرساله برای آماده سازی واحدهای نیروگاه به منظور تولید برق پایدار، این امور در کنار دیگر حوزه های شرکت، اقدامات ویژه ای را به انجام می رساند که رفع نشتی آب از مبدل های برج های خنک کن اصلی، تعویض آببندهای(اورینگ) مربوط به هدرها و اتصالات لاین های اصلی برج های خنک کن، تغییر زاویه فن های پیک کولرها و سرویس و نگهداری آن ها، بخشی از این فعالیت ها است.
✴️ رفع نشتی و جلوگیری از تلفات آب در برج های خنک کن اصلی واحدهای بخاری، از اقدامات مهم و اساسی برای ممانعت از افت راندمان در سیکل آب و بخار است.