تازه ترین شماره نشریه داخلی روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی با عناوین مختلف خبری و گزارشی، در فروردین و اردیبهشت سال جاری انتشار یافت.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، یکصد و هشتاد و نهمین شماره پیک نشر از انتشارات روابط عمومی شرکت با موضوعات فنی، تخصصی، اجتماعی و فرهنگی به چاپ رسید.
❇️در این شماره از نشریه، به آمادگی واحد های سیزده گانه نیروگاه در پیک مصرف انرژي، میزان تولید انرژی خالص در دو ماهه اول سال جاری اشاره شده است.
✳️گزارش تعمیرات واحد ها و آمادگی کامل‌برای تولید پایدار انرژی الکتریکی ازدیگر بخش های این شماره از پیک می باشد.
✳️خبر مربوط به برگزاری آزمون تغییر حالت اشتغال،کسب رتبه‌ برتر روابط عمومی نیروگاه در ارزیابی سال ۱۳۹۹و خبر های مربوط به مدیریت مصرف از دیگر بخش های این شماره از پیک نشر شرکت می باشد.
دانلود پیک نشر شماره 189https://rpgm.ir/fa/page/magazine/1