اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه تخصصی و روان شناختی آزمون تغییر وضعیت شغلی از شرکت های تامین نیرو به شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی اعلام شد.

✍🏻به گزارش دفتر روابط عمومی، محمد سمیعی معاون توسعه منابع انسانی با اعلام این خبر گفت: پس از اجرای آزمون کتبی تغییر وضعیت شغلی که با حضور کارکنان واجد شرایط در نیروگاه برگزار شد، 77 درصد از شرکت کنندگان در این آزمون به تعداد 135 نفر، امتیاز لازم را برای حضور در مرحله بعد کسب کردند که با پایان این مرحله، مصاحبه تخصصی و روان شناختی برای تعیین صلاحیت کارکنان دارای شرایط، به مدت 3 روز در شرکت برگزار شد.
✳️سمیعی افزود: در فرآیند اجرای مصاحبه تخصصی و روان شناختی که با حضور نمایندگانی از شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مدیرانی از نیروگاه های کشور به انجام رسید، علاوه بر وضعیت تحصیلی، وضعیت های رفتاری و روان شناختی، عملی و مهارتی و توانمندی های فردی هم مورد ارزیابی قرار گرفت.
✴️وی در ادامه بیان داشت: پس از بررسی های به عمل آمده از سوی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و جمع بندی امتیازات، نتایج این مصاحبه تخصصی هم اعلام شد و از میان تعداد 135 نفر پذیرفته شده در آزمون کتبی تغییر وضعیت شغلی که پیش از این برگزار شده بود، تعداد 118 نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی معرفی شدند تا پس از تاییدیه گزینش، از ابتدای سال 1400 تبدیل وضعیت شوند.
✳️معاون توسعه منابع انسانی بیان داشت: تخصیص سهمیه تعداد شرکت کنندگان در این آزمون، وابسته به پارامترهای مختلف به ویژه ارزیابی عملکرد نیروگاه بوده است که در 3 سال پیاپی 96، 97 و 98 در بین نیروگاه های وابسته به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، موفق به کسب رتبه نخست شده است.
✴️وی اظهار داشت: آزمون تغییر وضعیت شغلی در تاریخ 15 اسفند امسال و نوبت های دیگر آن در 2 سال آتی برگزار خواهد شد تا امکان استفاده از این فرصت برای تعداد بیشتری از کارکنان نیروگاه فراهم آید که البته با توجه به وابستگی تخصیص سهمیه شرکت کنندگان به ارزیابی عملکرد شرکت، انتظار می رود همکاران در معاونت ها، با همدلی، همفکری و نظم، همچون گذشته در مسیر افزایش بهره وری و بهبود راندمان نیروگاه گام بردارند تا رضایت از عملکرد فردی افراد هم حاصل آید.
✳️سمیعی در پایان از همه کارکنان و به ویژه عوامل موثر در اجرای آزمون و مصاحبه تخصصی تشکر نمود و اعلام کرد: با برگزاری این آزمون و اعلام آمار قبولی کارکنان واجد شرایط نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه توانست در بین دیگرنیروگاه های کشور، بیشترین رقم قبولی در آزمون تغییر وضعیت شغلی را کسب نماید.