❇️معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی مسئول تدوین استاندارد صلاحیت شغلی نیروگاه های حرارتی کشور شد.

سه‌شنبه 18 آذر 1399
بازدید: 741 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی حق پرست رییس گروه آموزش و مدیریت دانش در تشریح این خبر گفت: ضرورت بکارگیری روشی مبتنی بر استانداردهای تعریف شده برای تشخیص صلاحیت های شغلی کارکنان شاغل در نیروگاه های حرارتی و تعیین نیروگاه شهید رجایی از سوی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به عنوان مسئول انجام این مهم، موجب شد تا با تشکیل تیم های تخصصی، نسبت به انجام آن اقدام نماییم.
❇️حق پرست در ادامه افزود: برای این اقدام، استانداردهای تعریف شده در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته که از این میان، استاندارد صلاحیت شغلی کشور استرالیا برای بومی سازی در داخل کشور مورد نظر قرار گرفت. از این روی در ابتدا می باید متن این استاندارد، به زبان فارسی ترجمه می شد که این بخش از فعالیت، با تشکیل تیمی 6 نفره متشکل از متخصصان حوزه های مختلف فنی، از انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد.
🟢وی ادامه داد: پس از ترجمه سه هزار صفحه مربوط به مشاغل تعریف شده در این استاندارد، تیم دیگری (خبرگان) با هدف بررسی متون ترجمه شده و تخصیص صلاحیت های احصا شده برای 2 شغل بهره برداری، تعمیرات و یا هر 2 تشکیل شد.
🟢رییس گروه آموزش و مدیریت دانش بیان داشت: در واقع وظیفه اصلی تیم خبرگان، ارائه نظرات تکمیلی برای نزدیک شدن صلاحیت های تعریف شده در استاندارد کشور استرالیا با شرایط بومی مشاغل حاضر در صنعت نیروگاهی است که به انجام رسید.
❇️✳️وی افزود: در اقدام بعدی، در صورت تایید نهایی این استاندارد از سوی معاونت منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شناسنامه صلاحیت برای مشاغل دو حوزه بهره برداری و تعمیرات، تدوین خواهد شد.