راندمان برج های خنک کننده واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی با رفع نشتی از دلتاهای آن، 17 درصد افزایش یافت.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، کامران مرادی رییس گروه مکانیک نیروگاه با اشاره به این خبر گفت: با بررسی وضعیت دلتاهای برج های خنک کننده اصلی واحدهای بخاری نیروگاه و مشاهده نشتی در تعدادی از این دلتاها، عملیات رفع نشتی در تعداد 24 عدد دلتا، آغاز شد که هم اکنون تعمیرات تعداد 23 عدد به پایان رسیده است.
✅مرادی افزود: برای انجام این فعالیت اصلاحی، در ابتدا دلتاهای دارای نشتی، ایزوله و دمونتاژ شده و پس از انتقال به کارگاه مربوطه، المان های رادیاتورها دمونتاژ و در حوضچه های ویژه، شست و شو شد .
✳️رییس گروه مکانیک ادامه داد: پس از شست و شو و تمیزکاری المان ها، تست و رفع نشتی انجام و «اورینگ» ها نیز تعویض شد و سپس المان ها بر روی سازه مربوطه، مونتاژ و نصب گردید که با این اقدام، 17 درصد به راندمان برج های خنک کننده اصلی واحدهای 250 مگاواتی اضافه می شود.