✳️مصاحبه خبرنگار سیمای مرکز قزوین با مدیران وکارکنان نیروگاه شهیدرجایی در فرآیند راه اندازی واحد شماره 4 بخاری پس ازانجام تعمیرات اساسی

شنبه 22 آذر 1399
بازدید: 570 بار

❇️ گفتنی است، واحد شماره ۴ بخاری پس از انجام تعمیرات اساسی، با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات روز پنج شنبه بیستم آذرماه ۱۳۹۹ به شبکه سراسری تولید برق پیوست.