🎤به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عمران بهرادفر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح این خبر گفت: کارکنان این امور با توجه به ضرورت صیانت از سرمایه های شرکت و اهمیت به کاهش هزینه های جاری و تعمیراتی، در اقدامی تازه، 3 دستگاه مانیتور اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی را که دچار اشکال شده و از مدار فعالیت خارج شده بود، تعمیر و به چرخه کار بازگرداندند.
❇️بهرادفر افزود: مانیتورهای اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی ازابزارهای مهم در بهره برداری از واحدهای این نیروگاه است به طوری که این ابزارها با فراهم آوردن امکان پایش برای بهره بردار، نقش مهمی در کنترل وضعیت و پایداری واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دارد.
❇️مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه داد: متخصصان این امور در تابستان امسال، علاوه بر این اقدام، فعالیت های گسترده ای به منظور بازیافت تجهیزات و قطعات ابزاردقیقی که از چرخه فعالیت خارج شده بودند، به انجام رساندند که موجب صرفه جویی ریالی قابل ملاحظه ای شدند.
❇️بهرادفر ادامه داد: در انجام این فعالیت ها که از تیرماه امسال، آغاز و تا دهم شهریور ادامه داشت، کارکنان این امور، انواع سوییچ های فشاری، سوییچ های حفاظتی، تجهیزات کنترلی سیستم سوخت واحدهای گازی و بخاری(سروو والو) جرقه زن های واحدهای گازی، تجهیزات ابزاردقیقی مربوط به سیستم روغن کاری و بویلر، انواع نشان دهنده های فشار و سطح، همچنین سوییچ های فشاری سیستم اطفای حریق و … موجود در انبار داغی را بازیابی کرده و پس از طی فرآیند تست و کالیبراسیون، برای ورود به چرخه فعالیت، تحویل انبار مرکزی دادند.