واحد شماره ۳ بخاری نیروگاه شهید رجایی، پس از پایان تعمیرات بازدید دوره ای دوباره به مدار تولید برق پیوست.
🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه بخار با اشاره به بازگشت واحد شماره ۳ بخاری به شبکه سراسری گفت: برنامه تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره ۳ بخاری، روز چهارشنبه ۱۹ آذر به پایان رسید و با شبکه سراسری پارالل شد.
❇️موتابها در خصوص انجام فعالیت های تعمیراتی در این واحد بیان داشت: رفع مشکل نوسان «گاورنر والو» شماره2 توربین، رفع مشکل گرفتگی مسیر نمونه گیری فشار توربین و دمونتاژ «ترنینگر» توربین به منظور تعویض یاتاقان این سیستم، بخشی از اقدامات تعمیراتی بود که از سوی متخصصان امور تعمیرات مکانیک به انجام رسید.
❇️مدیر نیروگاه بخار ادامه داد: رفع نشتی داخلی از کنترل والوهای مینیموم فلوی بویلر فیدپمپ ها، رفع نشتی داخلی از والوهای درین مسیر بخار اصلی، رفع نشتی از دلتاهای برج اصلی خنک کاری، بازدید و پکینگ گذاری والوهای فشار بالا، رفع نشتی داخلی از سیفتی والو پوسته ی هیتر شماره 6 به همراه اجرای سایر فعالیت های سرویس و نگهداری، از فعالیت های دیگر این امور بود.
❇️وی افزود: در حوزه تعمیرات الکتریک و ابزار دقیق هم بازدید از ترانسفورماتورهای اصلی و کمکی، بازدید و تست انواع رله ها، بازدید و تست انواع کارت های ابزاردقیقی، مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات ابزاردقیقی واحد به هنگام انجام فعالیت های تعمیرات مکانیکی، بازدید و سرویس کاری انواع بریکرها، همچنین بازدید و سرویس کاری الکتروموتورهای ۶/۶ کیلوولت و ۴۰۰ ولت و …، از فعالیت هایی بود که متخصصان و کارشناسان این امورها توانستند با موفقیت در این دوره از تعمیرات انجام دهند.
🟢در تکمیل این گزارش آمده است، در کنار انجام تعمیرات بازدید دوره ای این واحد، فعالیت های مرتبط با کسب آمادگی زمستانه، برای مقابله با شرایط سرما و پیشگیری از یخ زدگی تجهیزات واحدها، اقداماتی است که از سوی امورهای مکانیک، ابزاردقیق و الکتریک به انجام رسیده است