✅تولید انرژی خالص نیروگاه شهید رجایی از ابتدای امسال تاپایان بهمن ماه و در مقایسه با سال گذشته، 6/1 درصد افزایش نشان می دهد.

شنبه 09 اسفند 1399
بازدید: 499 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه به میزان تولید انرژی واحدهای سیزده گانه شرکت در 11 ماهه امسال اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 10 میلیارد و 676 میلیون و 414 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
❇️وی افزود: در مدت 11 ماهه سال جاری، نیروگاه سیکل ترکیبی به میزان 4 میلیارد و 685 میلیون و 970 هزار کیلووات ساعت و نیروگاه بخار به میزان 5 میلیارد و 990 میلیون و 444 هزار کیلووات ساعت انرژی تولید داشته اند.
🟢نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که در مجموع با تولید سالانه بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، حدود 4 درصد از انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور را تامین می کند.