✅با اتمام بخش دیگری از تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی، واحد شماره یک بخاری این نیروگاه دوباره به مدار تولید بازگشت.

شنبه 30 اسفند 1399
بازدید: 506 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در این خصوص بیان داشت: واحد شماره یک بخاری این نیروگاه به ظرفیت تولید نامی 250 مگاوات که به منظور انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شده بود، پس از پایان فعالیت های تعمیراتی آن، دوباره به شبکه سراسری، بازگشت.
❇️شریفی افرود: رفع نشتی از والو بالانسینگ مسیر بای پاس کنترل والو سطح درام، رفع نشتی از کنترل والو مینیمم فلوی «BFP»، تعمیرات اساسی یک دستگاه بویلر فیدپمپ، همچنین بازدید از تجهیز دیریتور، بازدید از تجهیزات بویلر، انجام تست های الکتریکی و بازدید از ترانس ها و الکتروموتورهای 400 ولت و 6/6 کیلوولت و انجام فعالیت های مربوط به حوزه های سه گانه تعمیرات، از اقداماتی بود که در این دوره از برنامه های تعمیراتی به انجام رسید.
❇️گفتنی است تمامی فعالیت های تعمیرات واحد شماره یک بخاری از سوی متخصصان مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق این نیروگاه انجام شده است.