✅انجام تعمیرات در واحد 250 مگاواتی شماره چهار نیروگاه شهید رجایی

یکشنبه 14 آذر 1400
بازدید: 584 بار

واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای و تعمیرات بویلر از مدار تولید خارج شد.

🎤به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی این شرکت در تشریح خبر تعمیرات واحد شماره 4 بخاری نیروگاه گفت: با هدف دستیابی به آمادگی لازم برای تامین برق پایدار در تابستان سال 1401 و زمستان پیش رو، واحد شماره 4 بخاری این نیروگاه به ظرفیت تولید 250 مگاوات برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای و تعمیرات بویلر از شبکه سراسری تولید، خارج شد.
✳️معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهید رجایی با اشاره به برنامه های تعمیراتی واحد شماره 4 بخاری بیان داشت: این فعالیت ها در 3 حوزه مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق انجام می شود که علاوه بر بویلر و تجهیزات آن، سایر تجهیزات این واحد نیز تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار خواهد گرفت.
❇️دوستی افزود: از آغاز فصل تعمیرات در این شرکت، با خروج واحد شماره 4 بخاری، تاکنون 6 واحد از 13 واحد این نیروگاه تحت تعمیرات قرار گرفته و یا در حال تعمیرات است.
❇️برنامه های تعمیرات نیروگاه شهید رجایی شامل 17 برنامه تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای برای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که تا اردیبهشت سال 1401 ادامه خواهد یافت.