🔹️محرابیان با ۲۲۰ رای سکاندار وزارت نيرو در دولت سیزدهم شد.

علی‌اکبر محرابیان با کسب اکثريت آرای اعتماد از سوی نمايندگان مجلس، توانست کرسی خدمت در وزارت نيروی دولت سیزدهم را از آن خود کند.

🔹️در جلسه رای اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي نيرو، علی‌اکبر محرابیان توانست با کسب رای اعتماد از ۲۸۵ نفر از نمايندگان مردم در خانه ملت، سکاندار جديد صنعت آب و برق کشور شود.

🔹️در جلسه بررسي صلاحيت گزينه معرفی شده وزارت نيرو دولت مردمی، علی اکبر محرابیان توانست از ميان ۲۸۵ رای اخذ شده، ۲۲۰ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع را کسب کند و بدين ترتيب با رای اکثريت نمايندگان مجلس، بر کرسی وزارت نيرو تکيه بزند.

🔹️علی‌اکبر محرابیان متولد سال ۱۳۴۸ دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران و کارشناس مهندسی عمرانی است که در سوابق اجرایی وی، وزیر صنایع و معادن دولت نهم و دهم، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در دولت دهم و رئیس هیئت مدیره مرکز عمران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) دیده می‌شود.