♦️گزارش خبرنگار صدا وسیما از روند تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی

سه‌شنبه 20 مهر 1400
بازدید: 578 بار

فرآیند انجام تعمیرات برای آمادگی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی از سوی گزارشگر شبکه ایران کالا به تصویر کشیده شد.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگار شبکه ایران کالا با حضور در نیروگاه شهید رجایی، با انجام مصاحبه با مدیران این شرکت، گزارشی از فرآیند انجام تعمیرات برای کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی نمود.
🔷️سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی کشور، توانمندی متخصصان نیروگاه در مدیریت تعمیرات و بهره برداری از واحدهای نیروگاه برای گذر از پیک مصرف تابستان و آشنایی با مسیر سخت تولید برق در این نیروگاه، محور گزارشی بود که از سوی خبرنگار شبکه ایران کالا به تصویر کشیده شد.