♦️کاهش مصرف آب در برج های خنک کننده نیروگاه شهید رجایی

شنبه 19 تیر 1400
بازدید: 751 بار

🔷️رادیاتورهای برج های خنک کننده اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی، با هدف کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تعمیر شد.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهنام کریمی مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی و کاهش مصرف آب به ویژه در پیک تابستان گفت: یکی از اهداف مورد نظر امور مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی در انجام تعمیرات برج های خنک کننده،کمک به کاهش مصرف آب و افزایش راندمان خنک کاری رادیاتور های برج های اصلی و در پی آن، افزایش تولید واحدهای بخار است که در این خصوص با انجام عملیات insert تکه لوله در مسیر رفت حدود 100 عدد «کلکتور» پایین سل دلتاهایی که دچار نشتی وخوردگی سر لوله شده بودند و همچنین تعویض اورینگ در آن محل و تعویض اورینگ در کلکتور بالای سل که نشتی خارجی آب داشتند، به این هدف دست یافتیم.
♦️کریمی با تشریح دیگر اقدامات انجام شده افزود: برای کاهش مصرف آب و افزایش راندمان برج های خنک کننده اصلی و کمکی، نازل های اسپری آب دلیوج سل رادیاتور فن های پیک کولر هم مورد تعمیرات قرار گرفت که این فعالیت شامل دمونتاژ و رفع گرفتگی، تمیزکاری وتنظیم در نازل ها و لوله های ارتباطی و مونتاژ دوباره است که با انجام این اقدام، شاهد کاهش میزان مصرف آب در این تجهیزات در ماه های گرم سال خواهیم بود.
🔸️نیروگاه شهید رجایی برای کمک به پایداری شبکه تولید، با تمام توان به تولید انرژی الکتریکی پایدار و مطمئن به ویژه در پیک مصرف تابستان، می پردازد.