♦️همکاری نیروگاه شهید رجایی با شبکه امید صدا وسیما

یکشنبه 07 آذر 1400
بازدید: 591 بار

ساخت 2 قسمت از برنامه گردش علمی گروه نوجوان شبکه تلویزیونی امید در نیروگاه شهید رجایی قزوین کلید خورد.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، برنامه «گردش علمی» شبکه تلویزیونی امید به منظور آشنایی نوجوانان با فرآیند تولید برق، 2 قسمت از این برنامه را با حضور در نیروگاه شهید رجایی قزوین به تصویر کشید.
♦️موسی اصلی بیگی مدیر دفتر هیات مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی مدیریت مصرف به ویژه برای گروه های کودک و نوجوان گفت: در شرایطی که تامین برق پایدار، نیازمند صرف هزینه زیادی است، فرهنگ سازی در حوزه مدیریت مصرف انرژی می تواند با معرفی و تبیین الگوهای مناسب، راهکاری برای کاهش این هزینه ها و تشویق شهروندان در مصرف بهینه انرژي باشد، از این روی پس از رایزنی با شبکه تلویزیونی امید که به طور تخصصی به تولید برنامه برای گروه کودک و نوجوان می پردازد، از عوامل برنامه گردش علمی برای ساخت 2 قسمت از این برنامه در نیروگاه شهید رجایی دعوت کردیم تا فرآیند سخت تولید برق را به زبان ساده برای نوجوانان تشریح کنیم.
🔸️اصلی بیگی در معرفی برنامه گردش علمی شبکه امید بیان داشت: در این برنامه که به صورت یک گردش علمی با رویکرد آموزشی، اطلاع رسانی و سرگرمی در 2 بخش نمایشی – عروسکی تهیه می شود، بازیگران آن در قالب پدر به عنوان مربی آموزشی به همراه 2 فرزند نوجوان خود با حضور در مراکز صنعتی تراز اول کشور تلاش دارند فرآیند تولید را در این صنایع به زبان ساده تشریح نمایند که 2 قسمت از آن در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی با ارائه پرسش از سوی بازیگران و پاسخ از سوی کارشناسان این نیروگاه برای پخش از این برنامه ساخته می شود.
🔸️طبق اظهارات تهیه کننده برنامه، 2 قسمت از 26 قسمت برنامه گردش علمی، اختصاص به معرفی نیروگاه شهید رجایی دارد که به زودی برای پخش از این شبکه تلویزیونی آماده می شود.