♦️فعالیت های تعمیرات ابزاردقیق واحد شماره 1 بخاری نیروگاه شهید رجایی از سوی مدیر امور ابزاردقیق نیروگاه تشریح شد.

چهار‌شنبه 10 آذر 1400
بازدید: 401 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد پژوهش مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه بخار در خصوص آماده سازی تجهیزات ابزاردقیقی واحد شماره یک بخاری گفت: با گذشت ۷۳ روز از فرآیند تعمیرات اساسی واحد شماره یک 250 مگاواتی این نیروگاه ، متخصصان این امور با انجام بازدیدها، اجرای انواع تست ها و تعمیرات تجهیزات ابزاردقیقی، در آماده سازی این واحد برای تولید برق پایدار به ویژه در ایام پیک تابستان، مشارکت داشته اند.
🔷️پژوهش افزود: در این دوره از تعمیرات بازدید تست و تنظیم سوئیچ های موقعیت دیجیتال، سوئیچهای سوت بلاور، سوئیچهای فشار و اختلاف فشار، تست و تنظیم لیمیت سوئیچهای موقعیت و تست و تنظیم تجهیزات ابزاردقیقی ترموکوپل های توربین و ژنراتور نیز توسط پرسنل این امور انجام شده و یا درحال انجام است.
🔷️ مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه بخار با بیان اقدامات این امور در انجام تعمیرات واحد شماره یک بخاری، بیان داشت: همچنین تست و تنظیم سوئیچهای حرارت FDF و CWP، بازدید تست و تنظیم سوئیچ ها، ترانسمیتر ها و کنترل کننده ها، کالیبراسیون وتنظیم ترانسمیترهای فشار درام و سطح درام، بازکردن، تست و تنظیم و در سرویس قراردادن تجهیزات ابزاردقیقی الکترو پمپ ها و الکترو فن ها نمودند.
🔷️با پایان تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 1 بخاری، 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه سراسری افزوده می شود.