🟩مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی: این نیروگاه در اردیبهشت امسال با تولید حدود یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، نزدیک به 27 درصد نسبت به ماه پیش از آن، افزایش تولید داشته است.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل این شرکت در تشریح میزان تولید انرژی الکتریکی خالص نیروگاه در اردیبهشت امسال گفت: در دومین ماه 1401، 955 میلیون و 162 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
♦️فرهور افزود: از این میزان، 464 میلیون و 665 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 490 میلیون و 497 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
♦️مدیرعامل شرکت با اشاره به میزان تولید انرژی نیروگاه در 2 ماهه سال 1401 اعلام داشت: در بازه زمانی 2 ماهه امسال نیز در مجموع 1 میلیارد و 709 میلیون و 1000 کیلووات ساعت انرژی تولید شده است.