♦️تعویض باتری های DC واحد شماره 3گازی سیکل ترکیبی

پنجشنبه 27 خرداد 1400
بازدید: 919 بار

متخصصان نیروگاه شهید رجایی، باتری های DC واحد شماره 3 گازی سیکل ترکیبی را تعویض نمودند.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمید رضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح عملیات تعویض باتری های سیستم تغذیه داخلی واحد شماره 3 گازی این نیروگاه گفت: باتری های نیکل کادمیوم نصب شده در واحد 3 گازی به دلیل کاهش شدید ظرفیت، قابلیت اطمینان خود را از دست داده بود، به طوری که جریان شارژ این باتری ها افزایش و غلظت محلول الکترولیت، کاهش یافته بود و این موضوع موجب بروز مشکلاتی می گردید؛ از این روی متخصصان این امور بلافاصله وارد عمل شده و اقدام به تعویض باتری ها در این واحد نمودند.
🔷️صفایی زاده در این باره افزود: به منظور افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری از این واحد، با قطع کلید واسط بین باتری ها و شارژرها ، باتری های نیکل کادمیوم دمونتاژ شده وپس از تست ظرفیت و شارژ آن ها، از باتری خانه تخلیه و باتری های سرب اسیدی جایگزین شد.