♦️تعویض باتری های DC واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی

دو‌شنبه 21 تیر 1400
بازدید: 682 بار

متخصصان نیروگاه شهید رجایی، با هدف پایدار سازی انرژی الکتریکی، اقدام به تعویض باتری های DC واحد شماره 3 گازی سیکل ترکیبی نمودند.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمید رضا صفایی زاده مدیر امورتعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح عملیات تعویض باتری های DC واحد شماره 3 گازی سیکل ترکیبی گفت: به دنبال بروز اشکال در سیستم تغذیه DC این واحد که موجب کاهش عملکرد این تجهیز می شد، متخصصان امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی وارد عمل شده و اقدام به تعویض باتری های آن نمودند.
♦️صفایی زاده افزود: باتری های نیکل کادمیوم قدیمی نصب شده در واحد شماره 3 گازی سیکل ترکیبی به دلیل کاهش شدید ظرفیت، قابلیت اطمینان خود را از دست داده بود به طوری که غلظت الکترولیت آن افت شدید داشته و جریان شارژ باتری ها در حالت نگهداری، افزایش یافته بود. از این روی کارکنان تعمیرات الکتریک سیکل ترکیبی اقدام به تعویض این باتری ها نمودند تا خللی در تولید برق مطمئن برای عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان ایجاد نشود.
♦️باتری های نیکل کادمیوم، ساخت خارج از کشور بود که هم اکنون باتری های سرب اسیدی ساخت داخل، با کیفیت و قدرت کارایی بالایی جایگزین آن شده است.