♦️تعمیرات برج های خنک کننده نیروگاه با هدف افزایش راندمان انجام می شود

دو‌شنبه 08 شهریور 1400
بازدید: 656 بار

عملیات رفع نشتی از دلتاهای برج های خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی، به منظور افزایش راندمان واحدهای این نیروگاه در حال انجام است.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهنام کریمی مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به فعالیت تعمیرات در برج های خنک کننده اصلی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، عملیات رفع نشتی از دلتاهای برج های 3 گانه خنک کننده اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی به منظور افزایش راندمان و ارتقای کارایی این تجهیزات، با رویکرد کسب آمادگی تولید برق در این نیروگاه در حال انجام است.
♦️کریمی با اشاره به جزییات این خبر افزود: عملیات رفع نشتی دلتاهای برج های خنک کننده اصلی با پیش بینی انجام کار در ارتفاع از اقداماتی بود که سه ماه به صورت مداوم وشبانه روزی با در نظرگرفتن محدودیت های بهره برداری جهت خروج سکتورها از مدار تولید، از سوی متخصصان مکانیک انجام شده که هم اکنون نیز ادامه دارد.
🔷️کریمی ادامه داد: در این عملیات تعمیراتی، تعداد 114 عدد «سل» در سه برج خنک کننده، تعمیر شده و بیش از30 هزار عدد اورینگ کلکتور هم در قسمت بالا و پایین سل ها و تعداد بیش از 12 هزار لوله اینزرت تیوب، از سوی کارکنان این امور تعویض شده است.
🔸️انجام عملیات«رفع نشتی از دلتا های برج های خنک کننده اصلی»، موجب آمادگی و افزایش راندمان این سازه ها برای تولید برق پایدار وکاهش مصرف آب در فصل تابستان شده است.