به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی نیروگاه با اشاره به وضعیت خروج اضطراری واحدها در سال جاری گفت: رعایت الگوی صحیح مدیریت بهره برداری و تعمیرات به موقع واحدها، بهبود شاخص خروج اضطراری واحدها را به همراه داشت؛ به طوری که تعداد خروج های اضطراری واحدهای این نیروگاه در 4 ماهه امسال، 3 مورد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است.
🔷️روشنفکر افزود: به منظور افزایش آمادگی و راندمان واحدها در تابستان امسال، شست و شوی دلتاهای مربوط به برج های خنک کننده، شناسایی نقاط هدررفت آب و بخار و رفع نشتی از آن ها، بهینه سازی فن های سیستم خنک کاری کمکی واحدهای بخاری و اصلاح مسیر چرخه مصرف آب در برج های خنک کننده اصلی، از اقداماتی است که انجام شده است.
🔷️رییس گروه برنامه ریزی نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: فعالیت های مختلف تعمیراتی در سال گذشته که به منظور کسب آمادگی واحدهای نیروگاه برای تولید برق مطمئن و پایدار از سوی کارکنان معاونت های تعمیرات در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی انجام شد، موجب افزایش آمادگی واحدها شده است که در پایان پیک مصرف امسال در شهریورماه، فصل تازه تعمیرات نیز آغاز خواهد شد.
🔷️گفتنی است کوشش همه جانبه کارکنان در معاونت های مختلف شرکت، همراه با تلاش در جهت افزایش بهره وری، موجب شده است نیروگاه شهید رجایی همواره در ارزیابی های سالانه انجام شده از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، بالاترین امتیازهای کسب شده را در بین نیروگاه های حرارتی کشور به دست آورد.