♦️تامین قطعات مورد نیاز نیروگاه با استفاده از ظرفیت های داخلی

سه‌شنبه 02 شهریور 1400
بازدید: 660 بار

متخصصان الکتریک نیروگاه شهید رجایی، با تکیه بر دانش و تخصص خود، قطعات الکتریکی مورد نیاز واحدهای این نیروگاه را بازسازی و تعمیر می کنند.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمیدرضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح عملیات بازطراحی و راه اندازی دوباره ایرکاندیشن اتاق فرمان سیکل ترکیبی گفت: به دنبال وقوع اشکالات پی در پی در سیستم خنک کاری کمپرسور و اواپراتورهای ایرکاندیشن اتاق فرمان سیکل ترکیبی و احتمال وقوع محدودیت های تولید به دلیل عدم خنک کاری مطلوب سیستم های کنترلی و حفاظتی واحدها، متخصصان این امور اقدام به بازطراحی، بهینه سازی و راه اندازی دوباره این سیستم نمودند.
🔷️صفایی زاده افزود: پس از بررسی های فنی و تشخیص ایرادهای سیستم، بازطراحی فن های خنک کاری کمپرسور و اواپراتور در دستور کار قرار گرفت که با تغییر طرح الکتروفن های مذکور از سیلندری به «اکسیالی یوتیلیتی» و اصلاح فلوی هوای خنک کاری، اقدام به دمونتاژ سیستم موجود و جایگزینی با تجهیزات ساخت داخل شد.
♦️مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه داد: برای راه اندازی دوباره این سیستم، نیاز به فعالیت های کارگاهی بود؛ از این روی، این اقدامات در کارگاه نیروگاه انجام و مدارهای فرمان و قدرت ایرکاندیشن از سوی متخصصان این امور اصلاح شد که در پی آن، سیستم خنک کاری با اجرای پروژه بازسازی، به موقع و با صرف کمترین زمان ممکن مورد بهره برداری قرار گرفت.
🟢با استفاده از ظرفیت دانش و تجربه متخصصان داخلی تاکنون نیازهای نیروگاه به قطعات و تجهیزات واحدها، تامین شده است؛ سیاستی که علاوه بر کمک به پایداری تولید و افزایش باورمندی به توانایی داخلی، موجب کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی و جاری شده است.