🔵 تازه ترین شماره نشریه داخلی روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی با عناوین مختلف خبری و گزارشی، درخرداد ماه 1401 انتشار یافت.
✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، یکصد و نود و چهارمین شماره پیک نشر از انتشارات روابط عمومی این شرکت با موضوعات فنی، تخصصی، اجتماعی و فرهنگی به چاپ رسید.
🟢 در این شماره از نشریه، به میزان تولید انرژی در 2 ماهه امسال، انجام فعالیت های تعمیراتی با هدف حفظ آمادگی واحدهای سیزده گانه، شستشوی دلتا ها، تعمیر واحد شماره 4بخاری در کوتاه ترین زمان، اجرای برنامه آمادگی تابستانه و نیز به خبرهای فرهنگی و اجتماعی اشاره شده است.
🟣 همچنین برگزاری مانور اطفای حریق، تقدیر معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو از مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی ، بهینه سازی سیستم حفاظتی ژنراتور واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی، بازدید مستندسازان از نیروگاه شهیدرجایی قزوین، آغاز برنامه بازدید خانواده کارکنان از نیروگاه شهید رجایی و… ، دیگر خبرها و گزارش هایی است که در این شماره از پیک نشر به آن پرداخته شده است.
❇️ نشریه داخلی نیروگاه شهید رجایی با عنوان «پیک نشر»، بیست و سومین سال انتشار خود را پشت سر می گذارد.