تازه ترین شماره نشریه داخلی روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی با عناوین مختلف خبری و گزارشی، در دی ماه 1400 انتشار یافت.
✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، یکصد و نود و دومین شماره پیک نشر از انتشارات روابط عمومی این شرکت با موضوعات فنی، تخصصی، اجتماعی و فرهنگی به چاپ رسید.
✴️ در این شماره از نشریه، به میزان تولید انرژی در 9 ماهه امسال، انجام فعالیت های تعمیراتی با هدف حفظ آمادگی واحدهای سیزده گانه، ساخت و بازسازی 500 نوع قطعه در کارگاه نیروگاه بخار، تولید دوباره انرژی الکتریکی در واحد شماره یک بخاری، کسب رتبه اول از سوی نیروگاه شهید رجایی در حوزه ساخت قطعات نیروگاهی و نیز به خبرهای فرهنگی و اجتماعی اشاره شده است.
❇️ همچنین معرفی طرح پژوهشی نیروگاه شهید رجایی به عنوان برترین طرح نیروگاهی، رفع عیب کمپرسورهای هوای کنترل نیروگاه بخار، بازگشت دوباره واحد شماره 4 گازی به مدار تولید برق، انجام اصلاحیه در واحد های گازی وانجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی در نیروگاه و…، دیگر خبرها و گزارش هایی است که در این شماره از پیک نشر به آن پرداخته شده است.
🔶 نشریه داخلی نیروگاه شهید رجایی با عنوان «پیک نشر»، بیست و دومین سال انتشار خود را پشت سر می گذارد.
لینک دانلود https://rpgm.ir/Files/Rpgm/f/358875019_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20192.pdf