به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی اکبر کاظمی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت نیرو با اهدای لوح تقدیر، به مدیر روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی روابط عمومی این شرکت را به عنوان روابط عمومی برتر در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور در سال 1401 معرفی نمود.
در لوح اهدایی از سوی علی اکبر کاظمی خطاب به روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی آمده است: بنابر رای هیات داوران جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی در بخش «ارتباطات تعاملی» حائز رتبه برتر و در بخش های «تولید محتوای رسانه ای»، «پایگاه های اطلاع رسانی درون و برون سازمان» و «آموزش رو در رو» شایسته تقدیرشناخته شد.
به منظور بررسی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور، فعالیت های شاخص روابط عمومی ها به طور فصلی از سوی روابط عمومی وزارت نیرو مورد ارزیابی قرار می گیرد که در این دوره پس از بررسی های به عمل آمده، مدیران روابط عمومی شرکت هایی که بیشترین امتیاز را کسب نموده بودند، روز 25 بهمن ماه،با حضور مقام‌ عالی وزارت و مدیر ان عامل شرکت های مادر تخصصي وزارت نیرو معرفی شده و لوح تقدیر دریافت کردند.