تیم تنیس روی میز نیروگاه شهید رجایی قزوین موفق به کسب مقام دوم تیمی مسابقات تنیس روی میز گرامیداشت شهدای صنعت تولید برق حرارتی کشور شد.

دفتر هیأت مدیره مدیر عامل و روابط عمومی، ضمن تبریک به تیم منتخب تنیس نیروگاه شهید رجایی بابت کسب مقام ارزشمند «دوم مسابقات» امیدوار است مجموعه این نیروگاه در همه عرصه های رقابتی علمی و ورزشی همواره در مسیر پیشرفت و ترقی گام بردارد.