به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علی اکبر کاظمی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت نیرو با اهدای لوح تقدیر، روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی را به عنوان روابط عمومی ویژه در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور در سال 1402 معرفی نمود.

در لوح اهدایی از سوی علی اکبر کاظمی خطاب به موسی اصلی بیگی مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی آمده است: بنابر ارزیابی جشنواره عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق در تابستان 1402، روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی شایسته دریافت لوح ویژه شناخته شده است.

گفتنی است عملکرد روابط عمومی‌های صنعت آب و برق در گذر از تابستان ۱۴۰۲ در ۶ محو «ارتباط با رسانه‌های تصویری»، «ارتباط با رسانه‌های مکتوب»، «شبکه‌های اجتماعی»، «تبلیغات محیطی»، «آموزش (آموزش همگانی، همکاران و اصحاب رسانه)» و «آرشیو و صوتی» مورد بررسی قرار گرفت که در این دوره از ارزیابی روابط عمومی‌های صنعت آب و برق در مقایسه با نخستین دوره جشنواره ارزیابی روابط عمومی‌ها قوت یافته است.

همچنین در این راستا ۱۳۱ شرکت ۳۸۰۱ فایل را که هر یک حاوی بیش از صدها اثر هستند را از طریق “سامانه الکترونیکی” ارسال نمودند که در این دوره پس از بررسی های به عمل آمده، مدیران روابط عمومی شرکت هایی که بیشترین امتیاز را کسب نموده بودند در سومین روز بهمن ماه 1402، با حضور مقام‌ عالی وزارت و مدیران عامل شرکت های مادر تخصصي وزارت نیرو معرفی شده و لوح تقدیر دریافت کردند.